ԲԱՑԻ՛Ր ԽՑԱՆԸ

ԱԿՏԻՎԱՑՐՈ՛Ւ
ԽՑԱՆԻ ՆԵՐՍՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ԿՈԴԸ՝ 1021 ԿԱՐՃ ՀԱՄԱՐԻՆ ՈՒՂԱՐԿԵԼՈՎ SMS* ԿԱՄ PROMO.COCA-COLA.AM ԿԱՅՔՈՒՄ
ՍՏԱՑԻ՛Ր
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՇԱՀԵԼՈՒ՝
Ակցիայի տեվողությունը՝ 20.06.2022 - 10.09.2022
*SMS-ի գինը՝ ըստ օպերատորի սակագնի